Oglasnik.si: obiskovalec! [ Registrirajte se | Prijava

Pogoji uporabe

PRAVNO POJASNILO
POMEMBNO PREBERITE POZORNO:

Pogoji uporabe portala vodic.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom( posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Estan, Miran Trupi s.p. za uporabo portala vodic.si in z njim povezanimi storitvami. Kadar uporabnik dostopa do portala vodic.si in ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala vodic.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE PORTALA VODIC.SI

Lastnik in upravljajlec portala vodic.si je osebna družba Estan, Miran Trupi s.p., Planinska cesta 50, 8290 Sevnica.  Matična številka podjetja: 3843769000 in davčna številka: 41957270, podjetje ni davčni zavezanec.
Ti pogoji se nanašajo na spletno stran vodic.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu http://www.vodic.si/ in vseh spletnih straneh pod domeno vodic.si. Ti pogoji ne vključujejo storitev oglaševanja na portalu vodic.si, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

POGOJI POSLOVANJA IN NAČIN PLAČILA

Storitev vpisa na portal Vodič se lahko sklene osebno, preko telefonskega ali pisnega kontakta. Osnova je ustni ali pisni dogovor oz. pogodba. Rok plačila je 8 dni od izdaje računa oz. po dogovoru. Strošek prvega opomina se izda po pregledu neplačanih obveznostih stranke in znaša 5 €. V kolikor stranka ne poravna prvega opomina v predvidenem roku plačila, se ji izda drugi opomin, ki znaša 5 €. Po neporavnanem drugem opominu sledi izvršba.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve portala vodic.si, ki je dostopen na internetu na domeni http://www.vodic.si/ so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala vodic.si in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.
Portal vodic.si uporabnikom omogoča pregledovanje vpisanih in objavo lastnih malih oglasov na območju celotnega sveta
VNOS IN VSEBINA OGLASOV
Poslovni subjekti in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz gostinske ponudbe, ponudbe prenočišč, imajo v lasti sprostitvene centre, lokale v katerih se odvija nočno življenje in objavljajo oz. prirejajo dogodke lahko na portalu vodic.si objavijo svojo ponudbo oz. povpraševanje le po predhodnem dogovoru z družbo Estan, Miran Trupi s.p.
Uporabnik se zavezuje, da bo pri vnosu oglasa spoštoval naslednja navodila:
oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku
vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna
vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine
vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan v portal vodic.si
vsebina oglasa se mora nanašati na našo ponudbo
vsebina oglasa se mora nanašati izključno na predmet ponudbe in prepovedano je v oglas vpisovati kakršne koli druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno, posamezno drugo ponudbo
vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno turistično oz gostinsko ponudbo in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih ponudb
kontaktni podatki morajo biti resnični
uporabnik mora v primeru oglaševanja imeti ustrezne pravice nad storitvijo, ki mu dajejo možnost razpolaganja s to storitvijo
uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.
Vsebina oglasa za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu vodic.si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa in slike oglaševane na portal vodic.si vezane vsebine

Estan, Miran Trupi s.p. si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela oglasa, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, zakonskih določil, ki jih določa zakon ali zakon o medijih in oglaševanju, oz. v kolikor ni v skladu z uredniško politiko.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti portala vodic.si in na njem objavljati lastne vnose ali dogodke se mora predhodno registrirati. Registracija fizičnih oseb, ki se ne ukvarjajo profesionalno, poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.
Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:
vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.
Registracijo poslovnih subjektov in fizičnih oseb, ki se z dejavnostmi ukvarjajo profesionalno opravi družba Estan, Miran Trupi s.p.  na podlagi sklenjenega dogovora o oglaševanju na portalu vodic.si

VSEBINA PORTALA

Estan, Miran Trupi s.p.  nima vpliva na vsebino malih oglasov, ki so objavljeni na portalu vodic.si saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno. Posledično Estan, Miran Trupi s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo poslovni subjekti ali fizične osebe.
V primeru, da je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdorkoli o tem obvesti Estan, Miran Trupi s.p.. na telefon 040-160-923 ali po e-pošti: info@vodic.si Estan, Miran Trupi s.p. bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne vsebine.
V povezavi z zgornjo obveznostjo si Estan, Miran Trupi s.p. pridržuje pravico do izbrisa malega oglasa, če meni, da oglas kot celota ali njegov del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si Estan, Miran Trupi s.p. pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči uporabo portala vodic.si.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve portala vodic.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine vodic.si, zlasti vsebine objavljenih malih oglasov, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala vodic.si

Prepovedano je “meta” iskanje po portalu vodic.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala vodic.si  ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portal ali komunicirajo s portalom vodic.si. Prepoved »meta« iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih / specializiranih iskalnikih. Vsak robot mora spoštovati tudi pravila www.robotstxt.org. Za vsako komercialno uporabo portala vodic.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z družbo Estan, Miran Trupi s.p.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu vodic.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na vodic.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Estan, Miran Trupi s.p. je prepovedano.

 • Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na portal vodic.si
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina portala vodic.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala vodic.si prenaša na Estan, Miran Trupi s.p. materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu vodic.si. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik jamči družbi Estan, Miran Trupi s.p. pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu vodic.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi Estan, Miran Trupi s.p.. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Uporabnik se izrecno strinja, da Estan, Miran Trupi s.p.. z namenom preprečevanja nepooblaščenega kopiranja vsebin portala vodic.si vse slike, ki so objavljene na tem portalu označi z vodnim tiskom logotipa »vodic.si«.
Imetnik registrirane znamke in spletne domene vodic.si je Estan, Miran Trupi s.p. in uporabnik ne sme uporabljati znamke vodic.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Estan, Miran Trupi s.p. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala vodic.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala vodic.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.
V zvezi z zagotavljanjem portala vodic.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:
ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala vodic.si
ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala vodic.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala vodic.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala vodic.si
ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala vodic.si.
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala vodic.si, če meni, da je to potrebno.
Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja portala vodic.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:
podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal vodic.si
podatki o oddanih oglasih
podatki o pregledanih oglasih
podatki o IP naslovu uporabnika
podatki o času uporabe portala vodic.si.
Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.
Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.
Estan, Miran Trupi s.p., September 2016

Facebook prijatelji