Oglasnik.si: obiskovalec! [ Registrirajte se | Prijava

Splošni pogoji darilni boni

SPLOŠNO
ESTAN, MIRAN TRUPI s.p., Planinska cesta 50, 8290 Sevnica, ki je skrbnik portala vodic.si (vnadaljevanju vodic.si) s temi splošnimi pogoji poslovanja določa pravice in obveznosti iz naslovaposlovanja z darilnimi boni vodic.si.
Darilni bon je dokument, ki ga vodic.si izda ob plačilu v obliki oštevilčenega dokumenta. Darilni bonje lahko izdan v treh različnih vrednostih: 30 €, 50 € in 100 €. Ponudniki s seznama vodic.si soskladno s temi splošnimi pogoji zavezani sprejeti darilni bon kot plačilo za blago ali storitev priizbranem ponudniku s strani imetnika darilnega bona. Darilni bon lahko imetnik uporabi v obdobjuveljavnosti bona, ki je označen na dokumentu.
Terjatev iz darilnega bona je vezana na dokument – darilni bon pripada imetniku darilnega bona.Imetnik darilnega bona lahko zahteva izpolnitev terjatve iz darilnega bona le ob njegovipredložitvi, brez kakršnekoli identifikacije.
Za vodic.si prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga izbran ponudnik sprejme kotplačilo za blago ali storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bonneveljaven iz razlogov, navedenih v sklopu Rokovanje z darilnimi boni v teh splošnih pogojih.
NAKUP DARILNEGA BONA
Kupec izvede nakup na spletni strani vodic.si in kupnino plača preko transakcijskega računa. Obnaročilu kupec po e-pošti prejme podatke za plačilo. Darilni bon prejme najkasneje v osmih dnehod plačila s priporočenim pismom na svoj naslov oz. svojo pošto (pošta naslova). Pri nakupu na tanačin kupec, poleg vrednosti bon–a/ov, plača še stroške pošiljanja v vrednosti 1,00 Eur ne glede navrednost nakupa.
PRAVICE IMETNIKA DARILNEGA BONA
Imetnik bona lahko zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v času veljavnosti darilnegabona pri izbranem ponudniku, ki si ga imetnik darilnega bona poljubno izbere s seznamaponudnikov, ki sprejejamo darilne bone, na vodic.si. Čas veljavnosti darilnega bona je 6 (šest)mesecev od datuma nakupa darilnega bona, ki je tudi označen na darilnem bonu. V primeru, da jezadnji dan veljavnosti darilnega bona nedelja ali praznik, lahko imetnik bon unovči še prvi delovnidan po poteku veljavnosti darilnega bona.
Imetnik darilnega bona zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, tako da bon predloži pri izbranem ponudniku kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Ker darilni bon ni izplačljiv v gotovini, si ponudniki s seznama vodic.si pridržujejo pravico, da ga bodo sprejeli kot plačilnosredstvo le v primeru, ko bo vrednost nakupa imetnika darilnega bona enaka ali večja od nominalnevrednosti darilnega bona.
Darilni bon je prenosljiv, tako da lahko imetnik darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona in nov imetnik tako pridobi vse pravice, ki jih je imelprejšnji imetnik.
ROKOVANJE Z DARILNIMI BONI
Na darilnem bonu vodic.si morajo biti naslednji podatki: vrednost bona, podpis vodic.si,identifikacijska številka bona, datum nakupa bona. V primeru, da na darilnem bonu ni vseh naštetihpodatkov ali da kakšen podatek manjka, je darilni bon neveljaven.
Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru sešteje darilni bon za neveljavnega.
Z darilnim bonom ni možno kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilnega bona ni mogočezamenjati za gotovino. Prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednostidarilnega bona. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv.
Ob sumu o nepravilnosti ali napaki na bonih, o poskusih unovčevanja ponarejenih bonov oz. vsehdrugih oblikah goljufij oz. poskusov goljufij v zvezi z unovčevanjem bonov, se unovčenje bonov ne izvede ter se nemudoma obvesti uradne osebe.
OSTALO
Vodic.si si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev z darilnimi boni brezposebne najave.
Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Krškem.
Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema tesplošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni, kot je opredeljeno s temi splošnimi po
Datum: 7.4. 2016

IZDAJATELJ POGOJEV POSLOVANJA: ESTAN, MIRAN TRUPI, s.p.
 

Facebook prijatelji